Zakończył się Wielki Post – okres, w którym pierwszaki poprzez różne działania przygotowywały się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wspominając wszystko, co Pan Jezus dla nas wycierpiał, aby pomóc Mu w dźwiganiu krzyża, dzieci podjęły wielkopostne postanowienia. Wyraziły je słownie lub przy pomocy rysunku i umieściły w kąciku tematycznym w sali lekcyjnej.
Okazją do szczególnego przeżycia jednego dnia pobytu w szkole był czas rekolekcji wielkopostnych, które dla pierwszaków poprowadził ks. dk. Marcin Filar. Ich głównym celem było zapoznanie dzieci z samą ideą rekolekcji – w tym celu wykonane zostały w grupach „Mapy życia”, przedstawiające ważne wydarzenia w życiu każdego człowieka oraz centralne miejsce Boga w uświęcaniu tego czasu. Tekstem przewodnim rekolekcji była przypowieść o zaginionej owcy. Dzieci wzięły także udział we Mszy Świętej wraz z całą wspólnotą szkoły.
Towarzysząc Panu Jezusowi na drodze krzyżowej, w rozważanych stacjach prosiły o większą miłość do drugiego człowieka i wytrwałość w czynieniu dobra.
Uczniowie klasy 1a wraz z rodzinami wykazali się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka i z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w:
– zbiórce odzieży i środków czystości organizowanej przez Fundację Ojca Pio;
– Wielkanocnej zbiórce żywności dla Jadłodajni działającej przy naszej parafii;
– Akcji Charytatywnej „Zróbmy coś dobrego wzorem Świętego Jana Pawła II – Dzieci ze Skawiny – Dzieciom z Syrii” zorganizowanej przez Przedszkole Samorządowe Nr 5. Zebrane w placówkach pieniądze w kwocie 2601zł 65 groszy zostały przekazane w czasie spotkania podsumowującego akcję „Mleko dla Aleppo” przedstawicielowi sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”- p. Aleksandrze Mętel.