Dnia 6 kwietnia odbył się finał prac w ramach Dnia Polskiego. Przez ostatnie tygodnie uczniowie przygotowywali się do tej imprezy. Klasa 1a ćwiczyła taniec góralski.  Klasy 7a i 7b opracowywały – w formie prezentacji multimedialnych – informacje na temat ciekawych miejsc w miastach wojewódzkich. Uczniowie klas 2a i 2b opracowywali piosenki z repertuaru polskich wykonawców, ćwiczyli teksty gwarowe, wykonywali prace plastyczne związane z polskim folklorem. Uczniowie klasy 1c przygotowali prezentację o wybitnych Polakach XXI wieku, zaś uczniowie 2c opracowali informacje na temat największych firm Polski. Maturzyści zaprezentowali tradycyjnie polski taniec – polonez. W ramach SKS przygotowano też pokaz krakowiaka. Uczniowie klas 3a i 3b w ramach projektu rozwiązywali krzyżówki geograficzne. Całość koordynowała Pani Teresa Włodarczyk.

« 1 z 2 »