Jak co roku uczniowie klasy 2c uczestniczyli w biologiczno-historycznym obozie naukowym w Ojcowskim Parku Narodowym pod opieką nauczycieli: Agaty Grocholskiej-Malisz oraz Konrada Rzepeckiego. W pierwszym dniu przed południem zwiedzaliśmy Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, a następnie udaliśmy się do Jaskini Ciemnej. W zajęciach popołudniowych grupa biologiczna oraz historyczna realizowały osobny program w ośrodku w Woli Kalinowskiej. W kolejnych dniach grupy pracowały osobno pod opieką nauczycieli oraz pracowników parku. Biologowie poznawali florę, faunę oraz geologię Ojcowskiego Parku Narodowego, natomiast historycy skupili się na jego dziejach, gospodarce oraz dorobku kulturowym. Obie grupy, choć w różnym czasie, zwiedziły także Jaskinię Łokietka zwracając uwagę na inne aspekty wymienionego obiektu. Biologów interesowała przede wszystkim budowa geologiczna skał, zamieszkujące jaskinie zwierzęta oraz szata roślinna, natomiast historycy poznawali legendy, wydarzenia sprzed wieków oraz dzieje pierwszych ludzi zamieszkujących ziemie polskie. Grupa historyczna zwiedziła też okolice Zamku w Pieskowej Skale a także Pustelnię Błogosławionej Salomei.  Wszystkie dni od rana do zmierzchu wypełnione były zajęciami ale mimo tego wszyscy byli zadowoleni.