W Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej, w której uczestniczyła grupka uczennic z naszej szkoły (Joasia, Karolina i Olga) pod opieką pani dyrektor Elżbiety Drążek. Nabożeństwu przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. W mszy świętej wzięła udział rodzina Hanny Chrzanowskiej, przedstawiciele polskich i międzynarodowych stowarzyszeń pielęgniarskich, biskupi, księża, władze państwowe oraz tłum wiernych, którzy zgromadzili się również na błoniach wokół bazyliki. Podniosłym elementem uroczystości kanonizacyjnych było odsłonięcie obrazu nowej Błogosławionej oraz wspólny śpiew hymnu dla jej uczczenia. „W atmosferę bólu i cierpienia Hanna potrafiła wnieść promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi i prostocie zachowań była często nazywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, pokój, radość a także nadzieję na przyszłość. Jej wiara w Boską Opatrzność oraz niebiańską przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu” – usłyszano w homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa.