26 maja 2018 r. w katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski udzielił święceń kapłańskich 20 diakonom. Wśród nich obecny był pracujący w Zespole Katolickich Szkół diakon Marcin Filar.