We czwartek kończący oktawę Święta Bożego Ciała w tradycję miasta Krakowa wpisał się organizowany pochód Lajkonika, który wyrusza sprzed siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Senatorskiej i wyznaczonym szlakiem w godzinach wieczornych dociera do Rynku. Uczniowie klasy 1a z licznie zgromadzonymi grupami przedszkolnymi i szkolnymi spotkali się z orszakiem Lajkonika na dziedzińcu klasztoru Sióstr Norbertanek na Salwatorze. Wszyscy podziwiali pierwszy tradycyjny taniec Lajkonika z chorągwią, a następnie symbolicznie ukazany najazd tatarski w postaci tańca zwanego MORESKĄ do egzotycznych, orientalnych melodii i z wykorzystaniem buńczuków i chorągiewek. Dzieci otrzymały od organizatorów piłeczki, którymi starały się trafić Tatarów z orszaku.
Nasze pierwszaki zdobyły II miejsce w konkursie prezentacji grup przed Lajkonikiem. Bardzo dziękujemy Mamusi Sary za pomoc w opiece nad dziećmi oraz Panu Kazimierzowi za przywiezienie strojów na przebranie do Krakowa.