Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki? Pokazać im, że „królowa nauk” towarzyszy nam w życiu codziennym, w kuchni, na podwórku, w sporcie? Matematyka jest wszędzie, wystarczy dobrze się rozejrzeć?
W odpowiedzi na te pytania pomoże uczniom klasy 2a udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Matematyka z klasą 2-3”, który zakłada realizację ośmiu scenariuszy lekcji. Dwa z nich to scenariusze kompetencyjne do trenowania ważnych umiejętności, takich jak praca w zespole czy koncentracja uwagi. Pozostałych sześć scenariuszy matematycznych jest ze sobą połączonych w cykl za pomocą filmu i animacji. Dzieci w czasie realizacji poszczególnych lekcji obejrzą film z udziałem mistrza sportu – Mateusza Kusznierewicza. W projekcie pojawi się również bohaterka (rówieśniczka dzieci). Bohaterowie podzielą się swoim doświadczeniem: sportowiec opowie o tym, jak wygląda jego codzienne życie, a dziewczynka odnajdzie w tych opowieściach różne wątki matematyczne, które będą pretekstem do wspólnej nauki matematyki.
Podczas zajęć wprowadzających przeprowadzonych we wtorek 25 września uczniowie zapoznali się z zagadnieniem współpracy biorąc udział w zabawie drużynowej „Kto pierwszy, ten lepszy”, której istotą było wspólne działanie w celu zwycięstwa. Razem zastanawiali się nad pozytywnymi stronami współpracy poprzez dyskusję. Główną aktywnością podczas lekcji było skonstruowanie przez uczniów „jajkodromu”. Ćwiczenie to pokazało jakie są efekty wspólnej pracy.
Spotkanie przyniosło wiele radości uczniom i pozwoliło na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania: Czy samodzielna praca daje takie same rezultaty jak zespołowa? Czego możemy się nauczyć współpracując? Co sprzyja dobrej współpracy i prowadzi do sukcesu?