We czwartek 4 października uczniowie klasy 2a udali się do Miasteczka Komunikacyjnego na zajęcia edukacyjne „Pieszy w ruchu drogowym” poprowadzone przez pracownika Straży Miejskiej. W przyjaznym otoczeniu , poprzez pogadankę i ćwiczenia praktyczne uczniowie utrwalali zasady bezpiecznego i prawidłowego zachowania  w czasie poruszania się po drogach.