Dnia 21 października obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły. O godzinie 15:00 ksiądz Prałat Edward Ćmiel poprowadził Mszę Św., podczas której uczniowie klas 4 i 6 Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz klasy 1 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną by wziąć udział w akademii przygotowanej przez uczniów wraz z opiekunami: Panem Rafałem Więckowskim (klasa 4), Panem Jakubem Krasnym (klasa 6) oraz Panem Konradem Rzepeckim (klasa 1 Liceum). Nie zabrakło w niej akcentów religijnych (z okazji 40 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II) oraz patriotycznych (z okazji zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę). Po zakończeniu akademii uczniowie, rodzice i nauczyciele uczący zostali zaproszeni na poczęstunek.