12 Gwiazd w Koronie Maryi – gwiazda 8 Niepokalanów

1 września 2018 r. w Bazylice w Niepokalanowie otwarto Kaplicę Pokoju Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplica Pokoju w Niepokalanowie jest jedynym miejscem w Polsce i jednym z tylko 12 na świecie, które utworzą Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Pod opieką Matki Bożej, trwać będzie w nich wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Ołtarze do każdej z Kaplic Pokoju błogosławi sam Ojciec Święty.

JAK TO TEGO DOSZŁO?
Św. Maksymilinan Kolbe pisze do nas list
Od wielu lat, pragnieniem i wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej braci Franciszkanów, mieszkańców Niepokalanowa i pielgrzymów, licznie odwiedzających to szczególne miejsce, było utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie. Myśl ta urzeczywistniła się dopiero w 2017 roku. Początkowo sądziliśmy, że kaplica służyć będzie lokalnej społeczności i pielgrzymom. Jednak wydarzyło się coś niezwykłego, co odczytujemy jako znak szczególnej ingerencji Boga.
Kiedy mieliśmy już projekt koncepcyjny kaplicy, do naszych rąk trafił list św. Maksymiliana Kolbe, który z misji w Japonii, w 1934 roku, pisał, jak wyobraża sobie bazylikę w Niepokalanowie i ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu:

List leżał w klasztornych archiwach. Chociaż był nawet wydany drukiem, to nasz grupa, która podjęła się realizacji tego dzieła, nie znała jego treści. I teraz, kiedy trafił w nasze ręce, z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy fakt, że projekt kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu jest spełnieniem pragnień ojca Kolbego.

Kolejny znak od Boga
Nieoczekiwanie, w listopadzie 2017 roku, Stowarzyszenie Regina della Pace, zwróciło się do naszej wspólnoty klasztornej i parafialnej, z prośbą, aby w Bazylice niepokalanowskiej utworzyć światową Kaplicę Pokoju.
Regina della Pace, realizując duchowy testament św. Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu nieustannie wskazywał na znaczenie i potrzebę modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym, w 2008 roku podjęła dzieło stworzenia na świecie 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, tzw. 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, w których znajdować się będą kaplice modlitwy o pokój. Kaplice Pokoju powstają na wszystkich kontynentach, aby w ramach idei propagowania pokoju i pojednania między ludźmi, stworzyć Światowe Centrum Modlitwy o Pokój i łańcuchem modlitwy objąć całą ziemię. Każdy z ołtarzy do Kaplic Pokoju błogosławiony jest przez Ojca Świętego.

Dotychczas powstało 6 Kaplic Pokoju w: Betlejem w Izraelu, Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Oziornoje w Kazachstanie, Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie. Siódma Kaplica Pokoju ma powstać w Dagupan na Filipinach. Polska Kaplica Pokoju w Niepokalanowie będzie ósmą Gwiazdą. Niepokalanów został wybrany, ponieważ jest miejscem naznaczonym obecnością św. Maksymiliana Kolbe, który w czasie II wojny światowej, złożył swoje życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka, wcześniej zawierzając je bezgranicznie Maryi Niepokalanej.

« 1 z 2 »