W dniu 23 października 2018 r. pani Alicja Trzaska – nauczycielka języka niemieckiego, która kilka lat temu pracowała jako wolontariuszka w Boliwii W ramach programu Wolontariat Polska Pomoc 2010 współfinansowanego przez MSZ, opiekowała się wychowankami Domu Dziecka w Tupizie. Podczas spotkania pani Alicja Trzaska mówiła o problemach związanych z pracą wolontaryjną w tym najbiedniejszym kraju Ameryki Południowej, w którym połowa dzieci żyje na skraju ubóstwa, a ok. 850 tys. będących między 7. a 15. rokiem życia pracuje, często w nieludzkich warunkach w kopalniach srebra. Realia Ameryki Południowej – życie, sposób myślenia mieszkańców, różnice kulturowe zostały nam przekazane przy pomocy niezwykle bogatej prezentacji multimedialnej, demonstracji instrumentów i tradycyjnych strojów indiańskich. Nauczycielka opowiadała o prowadzonych w Domu Dziecka zajęciach i warsztatach ogólnorozwojowych, które pozwalały wypracować u dzieci umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia oraz miały pozytywny wpływ na przezwyciężanie trudności, z jakimi wychowankowie spotykają się w dorosłym życiu. Przekonywała nas, że praca wolontariuszy w Tupizie przyczynia się do eliminacji skrajnego ubóstwa, zapewniając podopiecznym godziwe warunki życia, edukację oraz perspektywy na przyszłość. Spotkanie to zbiegło się z przezywanym w Kościele Tygodniem Misyjnym.