„Dzieci w Internecie” to temat zajęć, które z uczniami klasy 2a przeprowadził pracownik Straży Miejskiej, a zarazem tata Leny – uczennicy tejże klasy. Potrzeba poświęcenia czasu na w/w tematykę zrodziła się po zaistniałej sytuacji wychowawczej wśród drugoklasistów. Podczas spotkania dzieci miały okazję podzielenia się swoimi doświadczeniami z korzystania z Internetu oraz zostały uwrażliwione na kwestie dotyczące właściwego i bezpiecznego korzystania z niego. Dziękujemy Panu Filipowi za poświęcony dzieciom czas z nadzieją, że wiele „przestróg” wezmą sobie do serca i będą o nich pamiętać podczas korzystania z dóbr techniki XXI wieku.