„Wasz śpiew i obecność wskazują, że Pan jest już blisko! Dziękuję, że wychwalacie Go pięknym śpiewem i tworzycie atmosferę jedności, jaka jest między nami. Tak śpiewali aniołowie w Betlejem, wysławiając Boga na wysokościach i głosząc pokój ludziom dobrej woli!” – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów podczas spotkania opłatkowego dla szkół katolickich, które miało miejsce 15 grudnia 2018 r. Arcybiskup podkreślił, że Jan Paweł II wskazywał, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka. Życzył zgromadzonym, by wpatrywali się w Dzieciątko Jezus i szukali w Nim inspiracji i natchnienia. – Życzę Wam, aby Święta były pełne pokoju, radości i dziecięcej prostoty, bo tylko z dziecięcego serca może wypłynąć prawdziwa, spontaniczna, autentyczna radość, że Pan Bóg jest pośród nas. W spotkaniu opłatkowym nasza szkołę prezentowali: p. dyr. E.Drążek, ks B.Sarniak, przewodniczący SU- F.Kozioł oraz klasy IV- N.Drechny i VI- J.Rzepisko.