„ławeczkizezbióreczki”

Każdej osobie, która wesprze naszą zbiórkę na wyposażenie klas i pomieszczeń w nowym budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej przekażemy określoną nagrodę

#1 – modlitwa za szkołę, dowolna ofiara – Msza Święta szkolna za darczyńców w  I piątek, zaproszenie na uroczystą inaugurację szkoły

#2 – 50 zł lub więcej – Podziękowanie e-mail

#3 – 100 zł lub więcej – Podziękowanie listowne

#4 – 250 zł lub więcej – Podziękowanie listowne, niespodzianka

#5 – 500 zł lub więcej – Statuetka z podziękowaniem, Państwa nazwisko znajdzie się na tablicy pamiątkowej

#6 – 1000 zł lub więcej – Państwa nazwisko znajdzie się na tabliczce zewnętrznej przy wejściu do pracowni, przez okres 1 roku. Miejsca VIP na szkolnym spektaklu

#7 – 2500 zł lub więcej – Państwa nazwisko znajdzie się na tabliczce zewnętrznej przy wejściu do pracowni, przez okres 2,5 roku. Miejsca VIP na szkolnym spektaklu

#8 – 5000  zł lub więcej – Patronat „mały” – Państwa nazwisko znajdzie się na tabliczce zewnętrznej przy wejściu do pracowni, przez okres 5 lat lub reklama firmy przez 12 miesięcy na stronie internetowej szkoły. Miejsca VIP na szkolnym spektaklu.

#9 – 7500  zł lub więcej – Patronat „DUŻY” – Państwa nazwisko znajdzie się na tabliczce zewnętrznej przy wejściu do pracowni, przez okres 10 lat lub reklama firmy przez 18 miesięcy na stronie internetowej szkoły. Miejsca VIP na premierowym szkolnym spektaklu

#10 – 10 000 zł lub więcej – MECENAT- Państwo nazwisko znajdzie się na tabliczce zewnętrznej przy wejściu do wybranej przez Was pracowni, do czasu całkowitej wymiany wyposażenia lub reklama firmy przez 24 miesięcy na stronie internetowej szkoły. Miejsca VIP na premierowym szkolnym spektaklu

***

Wśród uczestników do rozlosowania – „DZIEŃ DYREKTORA” – władza na 1 dzień

Zachęcamy do wpłat. Zapraszamy do wyboru nagrody najodpowiedniejszej dla Państwa J

Nr konta szkoły: BS Skawina 37 86000002 0000 0015 9160 0001

Tytułem: „ławeczki ze zbióreczki”