19 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Katolickich Szkół, któremu towarzyszyła Msza Święta sprawowana w parafii św. App Szymona i Judy Tadeusza pod przewodnictwem ks. Bogdana Sarniaka. W sposób szczególny pożegnaliśmy klasy ósme KSP oraz klasy trzecie gimnazjum, które w auli szkoły w obecności rodziców żegnali ks. Prałat Edward Ćmiel, Pani Dyrektor Elżbieta Drążek oraz wychowawcy i uczący ich nauczyciele. Uczniowie pozostałych klas spotkali się z wychowawcami w klasach.

« 1 z 2 »