17 i 18 czerwca odbył się  naszej szkole, w ramach Dni Wolności od Uzależnień Archipelag Skarbów® a dla młodszych klas warsztaty „Cukierki” oraz „Debata„. Archipelag Skarbów® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mogą w nim uczestniczyć duże grupy młodzieży. Zajęcia są prowadzone przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Młodzie jest zachęcana do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. Archipelag Skarbów ® pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Młodzież bardzo pozytywnie podeszła do programu, w opiniach uczestników pojawiają się m. in. następujące głosy:   „dowiedziałam się wielu rzeczy”, „było dużo pytań do nas- to dobrze”, „ trenerzy mieli dobre relacje z uczestnikami”, „ciekawa forma zajęć”,” „nie zdawałem sobie sprawy ze tyle się we mnie dzieje”, „zasady są ważne”, „muszę zacząć od siebie wymagać”. Z tych wypowiedzi wywnioskować można, że warsztaty spełniły oczekiwania młodzieży.