W dniach 5 i 6 września 2019 odbyła się wspólna wycieczka integracyjna klas 1L1 i 1L2. Pieczę nad uczniami sprawowały wychowawczynie obu klas odpowiednio pani Alicja Trzaska oraz pani Renata Drożniowska, opiekę pedagogiczną sprawowały również pani Joanna Bielawska i pani Katarzyna Kozik. Swoją obecnością zaszczycili nas również pan Jakub Grzywa i pani Ilona Okarmus prowadząc warsztaty integracyjne. Pierwszego dnia uczniowie obu klas zdobyli Babią Górę oraz kilka niższych szczytów m.in.: Gówniak wznoszący się na wysokości 1617 m n.p.m i Sokolicę ulokowaną na 1367 m n.p.m. Główny cel, czyli Babia Góra znajdował się na wysokości 1725 m n.p.m. ,gdzie po dotarciu uczniowie mieli szansę podziwiać piękny krajobraz oraz odpocząć przed dalszą podróżą . Następnie uczniowie zeszli w dół góry, aby stamtąd udać się autobusem do schroniska, gdzie mieli spędzić noc. Po obiedzie licealiści udali się na zreorganizowane zajęcia integracyjne. W planie następnie była kolacja, a po niej najbardziej wyczekiwany punkt planu czyli impreza. Po udanej zabawie uczniowie udali się do pokojów. Drugiego dnia o poranku wszyscy wyruszyli do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam uczestniczyć we Mszy Świętej oraz aby zobaczyć wizerunek znajdujący się w bocznej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po liturgii uczniowie autobusem pojechali do rodzinnego miasta patrona naszej szkoły Świętego Jana Pawła II, aby zwiedzić muzeum poświęcone Jego osobie. Około 1 200 metrów kwadratowych powierzchni na czterech kondygnacjach budynku podzielono na szesnaście stref, które prowadzą śladami życia Karola Wojtyły. Najważniejszą strefą – sercem Muzeum – jest Mieszkanie Wojtyłów, w którym Karol przyszedł na świat i przeżył 18 lat. Dzięki zastosowanym nowoczesnym efektom audiowizualnym uczniowie mogli znacznie lepiej zanurzyć się w życiorys patrona ich szkoły. Po skończonym zwiedzaniu wszyscy mieli szansę zaopatrzyć się w oryginalne kremówki papieskie. Następnie obie klasy udały się w drogę powrotną do Skawiny. W opinii uczniów ten wyjazd był wartościowy i dał możliwość na powstanie i zacieśnienie relacji koleżeńskich.