Dnia 17 września 2019 r. odbyła się szkolna wycieczka do krakowskiej Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie, w której udział wzięła klasa 7A wraz z wychowawcą Jakubem Krasnym i opiekunem Ewą Kędziorą. Uczniowie wzięli udział w programie zajęć na ścieżce edukacyjnej, której celem było zapoznanie ich z kampanią o nazwie „To się w ścieku nie mieści”. Klasa została podzielona na mniejsze zespoły, które podczas wycieczki po terenie oczyszczalni, wykonywały zadania związane z dbaniem o wodociągi oraz pitną wodę. Zwycięska grupa otrzymała nagrody w postaci plecaków oraz bidonów. Wycieczka miała na celu uświadomienie uczniom, w jaki sposób nasze codziennie wybory mają wpływ na stan środowiska naturalnego.