W sobotę 14 września 2019 r. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie odbyło się wspólne spotkanie modlitewne, na które przyjechało około 60 tysięcy osób z całego kraju. Nasza szkoła zorganizowała wyjazd dl 40 osób. Wśród pielgrzymów byli przedstawiciele: dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców.
Hasło przewodnie spotkania „Polska pod Krzyżem”, stanowiły słowa: „Zostaw wszystko i dołącz do wielkiej modlitwy”. Wydarzenie miało miejsce w trakcie Święta Podwyższenia Krzyża. Miejsce, w którym odbyło się spotkanie było również wyjątkowe. To właśnie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w 1991 roku Jan Paweł II sprawował Mszę Świętą.

-Mówi się dziś dużo o miłosierdziu, a zapomina się o mówieniu o bożej sprawiedliwości. Trzeba do tego wrócić. To są dwie rzeczywistości, które trwają obok siebie. Pan Bóg jest miłosierny dla grzesznika, o ile ten go o to poprosi. Jeżeli nie, pozostaje dla niego sprawiedliwość boża. To trzeba także rozumieć i o tym nauczać – stwierdził Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta. Podkreślał, że gdy człowiek uzna i zrozumie swój grzech, to Pan Bóg „wysypuje przed nim skarby Kościoła”

– Wtedy Pan Bóg pokazuje moc Ducha Świętego, obcowanie świętych, głębię Pisma Świętego. To wszystko się otwiera, gdy człowiek wybiera tę drogę – mówił Dokowicz.

W swoim świadectwie Dokowicz przedstawiał pielgrzymom zgromadzonym na lotnisku we Włocławku drogę, którą prowadził go Pan Bóg. Mówił o filmach dokumentalnych i reportażach, które współtworzył, podejmujących problemy eutanazji, aborcji, opętania czy opowiadające o działaniu Ducha Świętego we współczesnym świecie. Wskazał, że była to „niezwykła przygoda”.

– Okazało się, że Pan Bóg jest naprawdę wczoraj, dzisiaj i na wieki taki sam. Okazało się, że to, co znamy z kart Dziejów Apostolskich dzieje się dzisiaj. Okazało się, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby w imię boże służyć z mocą Ducha Świętego Kościołowi, służyć ludziom. (..) To był dla nas piękny czas umocnienia Duchem Świętym, jego obecnością, nawiązania z nim relacji, której wielu katolików nie ma przez całe życie – mówił Dokowicz.

Organizator „Polski pod Krzyżem” zwracał uwagę na to, że nie zaznają pokoju kraje i narody, które nie wyrzekną się grzechu, w których prawodawstwie nadal będą przepisy umożliwiające aborcję czy eutanazję. Przekonywał, o niezwykłej mocy modlitwy, od której wszelka działalność na rzecz życia powinna w jego ocenie się rozpoczynać.

– Staram się do was mówić wszystko, co mam w sercu, niczego nie ukrywać. Chyba wielu z nas czuje, że spotykamy się w czasie niezwykłym, w czasie przełomu. Bardzo wielu ludzi na świecie odwraca się do Pana Boga plecami. Całe narody podejmują decyzję o apostazji. Ustanawia się prawa przeciwne prawom bożym. Tworzy się systemy, w których ludzie są zabijani w świetle prawa i zgodnie z prawem. To wszystko plus grzech indywidualny nas wszystkich, moralna degradacja, to coś, co musi człowieka wierzącego napawać lękiem, obawą o to, co się stanie z tymi wszystkimi, których kochamy, a którzy są daleko od Boga – powiedział Dokowicz.

Uczestnicy usłyszeli również świadectwo dziennikarki Joanny Bątkiewicz- Brożek. Droga Krzyżowa prowadząca przez dwanaście stacji łączyła opis męki Pana Jezusa ze świadectwem przylgnięcia do Boga ludzi, którzy doświadczyli cierpienia, czasem byli jego sprawcami. W adoracji Najświętszego Sakramentu, jak Jezusa wiszącego na krzyżu, trwaliśmy w ogromnym chłodzie do drugiej w nocy. Czuwanie modlitewne zakończyła Msza Święta w matki Bożej Bolesnej.

Organizatorem przedsięwzięcia była Diecezja Włocławska oraz zespół Fundacji Solos Dios Basta.

Zachęcam do zapoznania się ze świadectwami: https://www.polskapodkrzyzem.pl/