Z okazji Święta Niepodległości dnia 12 listopada, po Akademii przygotowanej przez uczniów klasy III oraz VII KSP, odbył się Turniej Wiedzy Patriotycznej dla uczniów Liceum. Został przygotowany przez uczniów klasy 2L dla swoich koleżanek i kolegów. Po sześciu rundach zmagań, w których uczniowie musieli zmierzyć się z wiedzą dotyczącą walk Polaków o niepodległość, czasów zaborów, wkładu wybitnych postaci w odzyskanie wolności oraz znajomości symboli narodowych czy pieśni patriotycznych, ostatecznie bezkonkurencyjne okazały się klasy pierwsze KLO. Nad przebiegiem zmagań czuwało jury w składzie:

Konrad Rzepecki – nauczyciel historii, przewodniczący

Jakub Krasny – nauczyciel wychowania fizycznego

Rafał Więckowski – nauczyciel wychowania fizycznego

Wyniki Turnieju:

Klasa 1L1 – I miejsce

Klasa 1L2 – II miejsce

Klasa 3L – III miejsce

Klasa 1S – IV miejsce

Klasa 1H – V miejsce