W dniach 14–15 listopada 2019 na Jasnej Górze odbywało się jubileuszowe Forum Szkół Katolickich pod hasłem: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje Kościół”. Ta myśl św. Jana Pawła II towarzyszyła wydarzeniom XXX Forum Szkół Katolickich w 25. roku istnienia Rady Szkół Katolickich. Ponad 500 nauczycieli i XXdyrektorów z terenu całej Polski przybyło na Jasną Górę do swojej Patronki – Matki Bożej Częstochowskiej, aby dziękować za przeszłość i, patrząc w przyszłość, podjąć refleksję nad swoją misją wychowania i kształcenia w wierności Bogu i Kościołowi. W tym wydarzeniu naszą szkołę reprezentowało 15 nauczycieli.

Pierwszego dnia, 14 listopada, ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany biblista, wygłosił dwa wykłady, których temat brzmiał: „Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna”. Tego dnia swoimi refleksjami z 25 lat działalności Rady Szkół Katolickich podzielił się ks. bp Stanisław Napierała, poprzedni długoletni asystent RSK.

 Gościem specjalnym Forum był ks. kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który przewodniczył Eucharystii 15 listopada i przedłożył dwie konferencje: „Kościół, kryzys i odnowa” oraz „Misja katolickiego wychowawcy”. Był także czas na pytania do Księdza Kardynała oraz krótkie osobiste spotkania z uczestnikami w przerwach sesji. W homilii kard. Sarah zwrócił uwagę na zagrożenia współczesnego świata, powołując się na fragmenty z Księgi Mądrości:„Pismo Święte stwierdza, że jeszcze przed objawieniem się Boga Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, człowiek z natury odczuwał potrzebę adorowania swego Stwórcy i to pragnienie było głęboko zakorzenione w jego sercu. Dlatego adorował to, co w stworzeniu uznawał za dzieła zachwycające go potęgą i wspaniałością, ogień, wiatr, rozgwieżdżone niebo, rwącą wodę. Urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, mówi Księga Mądrości. W naszych czasach bogowie noszą inne imiona, ale rzeczywistość bałwochwalstwa wciąż niestety jest zakorzeniona w naszej duszy naznaczonej grzechem. Jasne, że już nie adorujemy ognia, rozgwieżdżonego nieba, czy innych tego rodzaju żywiołów występujących w przyrodzie, ale raczej idoli, których sami sobie wymyśliliśmy, odkrycia naukowe, dokonania technologiczne, gospodarcze, przemysłowe, wyczyny sportowe. Wszystkie rzeczy, które same w sobie są dobre, ale okazują się zgubne, kiedy uczynić z nich idola. Po prostu dlatego, że zapominamy o Tym, który je stworzył i który nieskończenie przewyższa nas potęgą”.

– Co dzieje się dzisiaj? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba nie tylko już nie jest wyznawany jako jedyny Pan, jedyny Stworzyciel, ale Bóg Abrahama znika z horyzontu ludzkości. Bóg Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel i Odkupiciel jest eliminowany, a niektórzy twierdzą wręcz, w imię fałszywej laickości, że Bóg religii jest niepotrzebny – dodał kardynał.

Kard. Sarah przestrzegł, że „jeśli trwamy w postawie bałwochwalstwa (…), zostaniemy wrzuceni w ciemności piekła”.

Wydarzenie jubileuszowego Forum zamknęła adoracja Najświętszego Sakramentu z uroczystym Te Deum, odśpiewanym na jej zakończenie.

Konferencje Kard.R.Sarah:

https://spsk.edu.pl/xxx-forum-szkol-katolickich-konferencja-ks-kardynala-roberta-sarah/