20 grudnia  2019r. odbyły się w naszej szkole Jasełka pt. „Tajemnice Dzieciątka Jezus”. W spektaklu Jasełek wzięli udział uczniowie ze świetlicy szkolnej oraz zespół taneczny „Lilijki” działający od października w naszej szkole. Spektakl powstał na podstawie modlitwy –„Koronki Do Dzieciątka Jezus” jak również  z inspiracji spektaklu „Lilia”o życiu Matki Bożej. Do występu w Jasełkach przygotowała uczniów pani Monika Bunach. Poszczególne sceny Jasełek ukazywały wybrane tajemnice z życia Bożego Dzieciątka m.in. Wcielenie Słowa Bożego czy  Narodzenie Dzieciątka Jezus. Głównym przesłaniem spektaklu  było przygotowanie ludzkich serc na przyjście Zbawiciela we współczesnym, zabieganym świecie. Uczniowie występujący, znakomicie weszli w swoje role wykazując się przy tym pełnym opanowaniem na scenie. W spektaklu wykorzystano również wiele tekstów z Pisma Świętego, które zostały wzbogacone  muzyką, wyświetlaną wizualizacją  a także ruchem –pantomimą i choreografiami tanecznymi. Tego typu środki wyrazu artystycznego dały widzom możliwość głębszego zaangażowania duchowego co sprawiło, że mogli również doświadczyć autentycznej modlitwy. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się wspólne, radosne kolędowanie, a następnie uczniowie uczestniczyli w wigiliach klasowych. Zachęcamy do zapoznania się z całością modlitwy Koronki do Dzieciątka Jezus w linku:)