6 stycznia 2020 roku, już po raz siódmy, ulicami Skawiny przeszedł kolorowy Orszak Trzech Króli. Tegorocznym hasłem największych na świecie jasełek był fragment kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, czyli „Cuda, cuda ogłaszają”, które nawiązywać ma przede wszystkim do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. To również nawoływanie do podziękowania za wszelkie cuda, które wydarzyły się w historii naszego kraju oraz te, których świadkami jesteśmy na co dzień. Jak co roku, wszystkie trzy orszaki ruszyły z różnych stron miasta, aby wspólnie spotkać się na skawińskim Rynku. Każdy korowód symbolizował poszczególne kontytenty – Azję, Afrykę oraz Europę. W rolę mędrców wcielili się kolejno: Andrzej Romek jako Król Melchior, Grzegorz Kania jako Król Baltazar oraz Andrzej Rokita, który przebrany był za Króla Kacpra. Zgromadzonych mieszkańców przywitała Święta Rodzina, czyli Natalia i Kamil Jabłońscy, a także ich syn Miłosz wcielający się w rolę Jezusa. Królowie wraz ze swymi orszakami oddali hołd rodzinie i wspólnie odśpiewywali kolędy prowadzone przez scholę „Sygnaturka”. Następnie głos zabrał urzędujący burmistrz Gminy i Miasta Skawiny Norbert Rzepisko, wzywając wszystkich obecnych do dbania o wspólnotę i trwania w dobrych stosunkach. Słowo wygłosił również Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Prałat Bogdan Kordula, przekazując błogosławieństwo parafianom i życząc pokoju oraz obfitości łask Bożych. W trakcie wydarzenia prowadzona była kwesta na rzecz głodujących w Sudanie, podkreślając w ten sposób jak ważne jest otwarcie się na pomoc innym.  Po wspólnym kolędowaniu odbyła się Msza Święta w Kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którą poprowadził ks. Prałat Edward Ćmiel. Nie zabrakło także zaangażowania organizatorów siódmego Orszaku Trzech Króli, czyli Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie, Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Miasta i Gminy Skawina, Centrum Kultury i Sportu oraz Szkoły Podstawowej nr 1, reprezentującej zielony orszak i Szkoły Podstawowej nr 2, reprezentującej orszak niebieski. Nie zawiedli również tegoroczni patronaci wydarzenia: Metropolita Krakowski, Ks. Proboszcz Edward Ćmiel, Ks. Proboszcz Bogdan Kordula oraz burmistrz miasta Norbert Rzepisko. Ze względu na wyjątkowy charakter ewangelizacyjny i wspólnotowy, tradycja organizowania Orszaku Trzech Króli, staje się powoli jedną z najważniejszych uroczystości dla mieszkańców Skawiny i jej sąsiadów, którzy każdego roku licznie przybywają na wspólne kolędowanie, aby świętować i ogłaszać światu Dobrą Nowinę.

Zespół Katolickich Szkół w Skawinie

« 1 z 4 »