5 marca 2020 roku w ramach Szkoły nauczycieli, wychowawców i rodziców odbyło się spotkanie z katolickim dziennikarzem i publicystą Grzegorzem Górnym. Problemem poruszonym przez prelegenta była: Wojna o duszę świata. Temat został zaczerpnięty z książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Redaktor Górny zwrócił uwagę na postępującą laicyzację współczesnych społeczeństw, rozluźnianie norm moralnych i odchodzenie lub wypatrzenie źródeł wiary katolickiej, którymi są Pismo św. i Tradycja. Prelegent licznie zgromadzonym słuchaczom pokazał, że początkiem destrukcji ustalonego ładu w świecie była ideologia komunistyczna, kontynuowana przez następne ideologie XX i XXI wieku. Już Freiedrich Engels starał się zniszczyć wszystkie filary starego porządku. A najważniejszym filarem jest tradycyjna, właściwie funkcjonująca rodzina. Współczesna wojna o duszę świata jest wojną o rodzinę, zgodną z zamysłem Bożym, jej właściwy kształt i prawidłowe funkcjonowanie. Stawką tej wojny jest życie wieczne ludzi.