Poniedziałek 22.06

Psalm 69

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Ps 69, 17.33

Wtorek 23.06

Psalm 60

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy,

Ps 60, 13-14

Środa 24.06

Psalm 48

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże,
tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Ps 48, 10-11

Czwartek 25.06

Psalm 139

Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
i znasz moje wszystkie drogi.

Ps 139, 1-2

Piątek 26.06

1 List św. Piotra

Słowo Pana trwa na wieki,

to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

1P 1, 25