W poniedziałek, 18 maja 2020 r., obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II – patrona naszej szkoły. Z tej okazji, w kościele pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza,  została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Prałat Edward Ćmiel. We Mszy Św. wzięli udział nauczyciele i pracownicy Zespołu Katolickich Szkół wraz z uczniami i szkolną scholą. Obecni byli również przedstawiciele samorządu wraz z Burmistrzem Skawiny p. Norbertem Rzepisko.

Ks. Proboszcz przypomniał w homilii okoliczności narodzin Karola Wojtyły w Wadowicach, gdzie, jak sam papież mówił, „wszystko się zaczęło”. Zwrócił się do uczniów naszej szkoły przywołując nauczanie Papieża kierowane wielokrotnie do młodych, aby bronili wartości w swym życiu, „swojego Westerplatte” i nie bali „wypłynąć na głębię”. Ks. Proboszcz zachęcał do powrotu do życia sakramentami i uczestnictwa w Eucharystii. I na koniec przywołał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w 1979 roku:

„(…) I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: – abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, – abyście od niego nigdy nie odstąpili, – abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka, – abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to…”

Podczas uroczystości został poświęcony nowy sztandar ZKS oraz miała miejsce premiera hymnu szkoły „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” (sł. Agnieszka Beszłej, muz. Michał Niemiec), brawurowo wykonanego przez szkolną scholę pod dyrekcją Jakuba Grzywy. Na koniec, Dyrektor ZKS, p. Elżbieta Drążek odczytała modlitwę za rodziny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II był obecny niemalże realnie – nie tylko w radości wypełniającej tego dnia świątynię i nasze serca – ale również w znaku swych relikwii, poprzez które uczestnicy liturgii otrzymali na koniec błogosławieństwo. Takie urodziny zdarzają się raz na 100 lat… i zapewne wielu z Was tego dnia czuło wyjątkowość tej chwili, łącząc się w modlitwie dziękczynnej za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II.

 

 

 

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

 

 


Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II,
w 100 rocznicę urodzin.

Dziś, śpiewa Ci cały świat,
Dziś, pamięta Cię każdy z nas.

Tu, w ojczyźnie tej,
górski halny wiatr,
który kochałeś tak,
nuci Twą wieczną pieśń,
o tym jak Pan stanął nad brzegiem.

Dziś, śpiewa Ci cały świat,
Dziś, pamięta Cię każdy z nas.

Potoki i strumienie wspominają Cię,
pamiętając jak płynąłeś ich nurtem.
Nikt nie zapomni o tym,
czego dokonałeś.
Nikt nie zapomni,
bo przecież nie tylko Papieżem byłeś
lecz… naszym Rodakiem.

Dziś, śpiewa Ci cały świat,
Dziś, pamięta Cię każdy z nas.

Odwiedzałeś piękny kraj,
w którym życia poznałeś smak.
W Twoich wierszach nadal czuć
piękny zapach polskich zbóż.
I dobrze wiem, … że Ty widzisz mnie…

Dziś, śpiewa Ci cały świat,
Dziś, pamięta Cię każdy z nas.

Teraz, gdy Cię już z nami nie ma,
wysyłamy do Nieba, tę przejmującą pieśń
i krzyczymy wciąż: ZOSTAŃ Z NAMI!
Żyjesz nadal w ludzkich sercach,
mimo że odszedłeś już.

Dziś, śpiewa Ci cały świat,
Dziś, pamięta Cię każdy z nas.

Magdalena Grodniewicz
18.05.2020r.


W wadowickiej ziemi Karol się urodził, do Kalwarii często razem ze swym ojcem chodził.
Gdy miał 9 lat, tragedia się stała, Karolowi zmarła mama ukochana.
Kiedy stracił brata i ojca drogiego, poświęcił się z wiarą życiu duchownemu.
Gdy został kapłanem Maryję miłował, TOTUS TUUS, Maryjo – zawsze deklarował.
Poprzez swój intelekt szybko awansował, godność kardynała z wielką czcią sprawował.
W dzień październikowy konklawe zwołano, na głowę Kościoła – Wojtyłę wybrano.
Ponad 26 lat nasz Rodak Kochany, jako Jan Paweł II służył w Watykanie.
W pamięci potomnych został zapisany, jako papież pielgrzym narodom oddany.
Jako Stróż Kościoła nauczał prawd wiary, był wsparciem dla biednych,
chorych, i tych zatroskanych.
Kiedy odszedł od nas do Ojca swojego, wkrótce Świętym został dla ludu całego.
Wielki orędownik w niebie triumfuje, wstawia się za nami, wciąż nam kibicuje.
My tu na ziemi starać się musimy: dla siebie, dla Niego i na chwałę Bogu.

Emil Piotrowski