2020 ROKIEM  RAFFAELLA SANZIO

500 – SETNA ROCZNICA ŚMIERCI (1483 – 1520)

DI UNO DEI PIÙ GRANDI ARTISTI DEL RINASCIMENTO

 

PROJEKT SZKOLNY MAJĄCY NA CELU POZNANIE SZTUKI WŁOSKIEGO RENESANSU POPRZEZ DZIEŁA JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH JEGO PRZEDSTAWICIELI – RAFFAELLA SANZIO

ROK 2020 ZOSTAŁ OGŁOSZONY ROKIEM RAFFAELLA SANZIO ZE WZGLĘDU NA PRZYPADAJĄCĄ W TYM ROKU 500 – SETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI TEGO WIELKIEGO ARTYSTY, UWAŻANEGO OBOK LEONARDA DA VINCI I MICHAŁA ANIOŁA ZA TRZECIEGO ARTYSTĘ DOBY RENESANSU. ORGANIZUJEMY WIĘC PROJEKT MAJĄCY NA CELU POZNANIE TWÓRCZOŚCI TEGO WŁOSKIEGO ARTYSTY.

PROJEKT POLEGA NA WYBORZE JEDNEGO DZIEŁA I UZASADNIENIU JEGO WYBORU:

— ZE WZGLĘDU NA WALORY ARTYSTYCZNE,

— CIEKAWĄ HISTORIĘ ZWIĄZANĄ Z POWSTANIEM DANEGO DZIEŁA,

— DZIEJAMI POSZCZEGÓLNYCH OBRAZÓW,

 

PRACA MOŻE BYĆ W FORMIE SPÓJNEGO TEKSTU (CZYLI ESEJU) ALBO PREZENTACJI. PRZY WYBORZE SPÓJNEGO TEKSTU PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ REPRODUKCJĘ DZIEŁA, OBJĘTOŚĆ MINIMUM 1 STRONA A4 MAKSYMALNIE DO 3 STRON A4, DRUKIEM: CZCIONKA 12, ODSTĘPY 1,15. WYBIERAJĄC PREZENTACJĘ ILOŚĆ SLAJDÓW MIĘDZY 5 A 10.

PRACE PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO 14.06.2020.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH UCZNIÓW KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. UCZNIOWIE UCZĄCY SIĘ JĘZYKA WŁOSKIEGO ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE OTRZYMAJĄ OCENĘ CELUJĄCĄ Z PRZEDMIOTU NATOMIAST POZOSTALI UCZNIOWIE UWAGĘ POZYTYWNĄ. OCENY ZOSTANĄ WPISANE W  I SEMESTRZE PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ SPOWODOWANĄ PANDEMIĄ CORONAVIRUSA.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!