Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Przewodniczący
Maciej Kwaśniak

Z-ca przewodniczącego
Konrad Węglarz

Skarbnik
Natalia Mackiewicz

Opiekun samorządu
mgr Kinga Adamczyk

 

Katolicka Szkoła Podstawowa

Przewodnicząca

Liwia Natkaniec

Z-ca przewodniczącej

Liliana Jarzębińska

Skarbnik

Gabriela Król

Opiekun samorządu

mgr Ewa Kędziora