Przewodniczący
Jakub Kaleta

Z-ca przewodniczącego
Paweł Poluk

Skarbnik i sekretarz
Aleksander Sikorski

Opiekun samorządu
mgr Tomasz Turek

 

Komisje

Komisja główna: Jakub Kaleta, Paweł Poluk, Aleksander Sikorski, Weronika Mackiewicz
Komisja sportowa: Jakub Kaleta, Kacper Bębenek, Mateusz Śmiech
Komisja skrutacyjna: Julia Pagacz, Sara Strzebońska, Natalia Mackiewicz
Komisja organizacyjno-porządkowa: Bartłomiej Romek, Oskar Gramsz
Komisja dyskotekowa: Bartłomiej Romek, Jakub Skwarczyński
Komisja artystyczna: Michalina Proszek, Anna Mucha
Komisja konkursowa: Jakub Kaleta, Natalia Mackiewicz
Komisja szczęśliwego numerka: Monika Klus, Mateusz Kapusta, Paulina Mudyn, Aleksander Sikorski, Maciej Kwaśniak, Bartosz Kozieł