Przewodniczący
Filip Kozioł

Z-ca przewodniczącego
Maciej Kwaśniak

Skarbnik i sekretarz
Natalia Mackiewicz i Oliwia Piwowarczyk

Opiekun samorządu
mgr Joanna Stadnik

 

Komisje

Komisja główna:
Komisja sportowa:
Komisja skrutacyjna:
Komisja organizacyjno-porządkowa:
Komisja dyskotekowa:
Komisja artystyczna:
Komisja konkursowa: