Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Drążek

Wicedyrektor szkoły

mgr Joanna Bielawska

 

Grono pedagogiczne

Religia

ks. mgr Bogdan Sarniak

ks. dk. Michał Kowalcze

Język polski

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Ewa Kędziora

mgr Ilona Okarmus

Język angielski

mgr Joanna Bielawska

mgr Agnieszka Kapusta

mgr Joanna Stadnik

mgr Kinga Adamczyk

mgr Magdalena Chalińska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kinga Adamczyk

Historia i społeczeństwo

mgr Marek Balon

mgr Małgorzata Szarańska

Język niemiecki

mgr Alicja Trzaska

mgr Magdalena Kaszycka-Rynia

Język włoski

mgr Małgorzata Szarańska

Historia

mgr Konrad Rzepecki

mgr Marek Balon

Matematyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Teresa Słowińska

mgr Teresa Włodarczyk

Geografia

mgr Teresa Włodarczyk

Fizyka

mgr Jerzy Wątor

mgr Tomasz Turek

Chemia

mgr Bogumiła Obrączka

mgr Tomasz Turek

Informatyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Tomasz Turek

Biologia

mgr Agata Grocholska-Malisz

Przyroda

mgr Agata Grocholska-Malisz

mgr Tomasz Turek

mgr Edyta Poremba

Plastyka

mgr Katarzyna Opach

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kalinowska-Kielar

mgr Karolina Pająk

mgr Jakub Krasny

lic. Rafał Więckowski

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

mgr Edyta Januchta

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kapusta

Muzyka

mgr Jakub Grzywa

Zajęcia artystyczne

mgr Jakub Grzywa

mgr Lidia Żmuda

mgr Justyna Sowa

Zajęcia techniczne

mgr Joanna Bielawska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Romek

mgr Anna Król

Biblioteka

mgr inż. Elżbieta Mordarska

Pedagog

mgr Ilona Okarmus

mgr Jakub Grzywa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Aneta Rataj

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Małgorzata Czopek

Psycholog

mgr Elżbieta Karpierz

Logopeda

mgr Małgorzata Czopek

Świetlica

mgr Justyna Sowa

lic. Katarzyna Kozik

mgr Katarzyna Opach

lic. Rafał Więckowski

mgr Ewa Malinowska

mgr Anna Król

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Drążek

lic. Rafał Więckowski

 

Pracownicy administracji

mgr Michalik Joanna – starsza księgowa

lic. Katarzyna Drzymała – samodzielny referent

Kopciuch Agnieszka – sekretarz szkoły

Górniak Agnieszka – samodzielny referent

 

Pracownicy obsługi

Gastoł Anna

Janas Maria

Grzegorz Tylec

Stępska Urszula