Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Drążek

Wicedyrektor szkoły

mgr Maria Romek

mgr Joanna Stadnik

 

Grono pedagogiczne

Religia

ks. mgr Rafał Grzesiak

ks. mgr Krzysztof Jakubiak

Język polski

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Ewa Kędziora

mgr Jolanta Kijak

mgr Agnieszka Szczerba

Język angielski

mgr Joanna Bielawska

mgr Agnieszka Kapusta

mgr Joanna Stadnik

mgr Kinga Adamczyk

lic. Weronika Bończak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kinga Adamczyk

Historia i teraźniejszość

mgr Konrad Rzepecki

Język niemiecki

mgr Alicja Trzaska

mgr Magdalena Kaszycka-Rynia

Język włoski

mgr Małgorzata Szarańska

Historia

mgr Konrad Rzepecki

mgr Marek Balon

Matematyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Teresa Słowińska

mgr Kinga Kowalska – Michalik

mgr Zuzanna Kiszka

Geografia

mgr Piotr Tomasik

mgr Ewa Malinowska

Fizyka

mgr Jerzy Wątor

mgr Tomasz Turek

Chemia

mgr Bogumiła Obrączka

mgr Tomasz Turek

Informatyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Kinga Kowalska – Michalik

mgr Tomasz Turek

Biologia

mgr Justyna Pażucha

Przyroda

mgr Jakub Grzywa

Plastyka

mgr Ewa Kalinowska – Wysocka

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kalinowska – Kielar

mgr Karolina Kluza

mgr Jakub Krasny

lic. Rafał Więckowski

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

mgr Edyta Januchta

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kapusta

Muzyka

mgr Jakub Grzywa

Technika

mgr Joanna Bielawska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Romek

mgr Anna Król

mgr Renata Milc

mgr Marta Olchawa

mgr Jolanta Dudziak

mgr Katarzyna Opach

Biblioteka

mgr inż. Elżbieta Mordarska

mgr Anna Gonciarz

Pedagog

mgr Ilona Okarmus

mgr Jakub Grzywa

dr Anna Gibek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Aneta Rataj

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Małgorzata Czopek

Logopeda

mgr Małgorzata Czopek

Psycholog

mgr Monika Łatka

Świetlica

mgr Alicja Baran

mgr Gabriela Klimeczko

mgr Ewa Kalinowska-Wysocka

mgra Anna Urbańczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Drążek

lic. Rafał Więckowski

 

Pracownicy administracji

mgr Michalik Joanna – główna księgowa

Jadwiga Woźniczka – samodzielny referent

Kopciuch Agnieszka – specjalista ds. kadr i płac

Górniak Agnieszka – samodzielny referent

mgr Karolina Rządzik – sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Gastoł Anna

Janas Maria

Grzegorz Tylec

Stępska Urszula

Małgorzata Myśliwiec

Marzena Przebinda

Danuta Węglarz

Danuta Zapart

Małgorzata Keller-Stefaniak

Anna Komorowska