Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Drążek

 

Grono pedagogiczne

Religia

ks. mgr Bogdan Sarniak

ks. dk. Marcin Filar

Język polski

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Joanna Folfasińska

mgr Jolanta Kijak

Język angielski

mgr Joanna Bielawska

mgr Agnieszka Kapusta

mgr Joanna Stadnik

mgr Kinga Adamczyk

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kinga Adamczyk

Historia i społeczeństwo

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Małgorzata Szarańska

Język niemiecki

mgr Judyta Kajdas

mgr Anna Pawlikowska-Paździora

Język włoski

mgr Małgorzata Szarańska

Historia

mgr Konrad Rzepecki

Matematyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Teresa Słowińska

mgr Teresa Włodarczyk

Geografia

mgr Teresa Włodarczyk

Fizyka

mgr Jerzy Wątor

mgr Tomasz Turek

Chemia

mgr Bogumiła Obrączka

mgr Tomasz Turek

Informatyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Tomasz Turek

Biologia

mgr Agata Grocholska-Malisz

Przyroda

mgr Agata Grocholska-Malisz

mgr Tomasz Turek

mgr Anna Pawlikowska-Paździora

Plastyka

mgr Iwona Jurczyk

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kalinowska-Kielar

mgr Karolina Pająk

mgr Jakub Krasny

mgr Rafał Więckowski

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

mgr Edyta Januchta

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kapusta

Muzyka

mgr Jakub Grzywa

Zajęcia artystyczne

mgr Jakub Grzywa

mgr Iwona Jurczyk

mgr Lidia Żmuda

mgr Justyna Sowa

Zajęcia techniczne

mgr Joanna Bielawska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Romek

Biblioteka

mgr inż. Elżbieta Mordarska

Pedagog

mgr Ilona Okarmus

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Aneta Rataj

Psycholog

mgr Elżbieta Cienciała

Świetlica

mgr Justyna Sowa

mgr Ewa Malinowska

mgr Rafał Więckowski

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Drążek

mgr Anna Biegaj

 

Pracownicy administracji

mgr Michalik Joanna – starsza księgowa

lic. Katarzyna Drzymała – samodzielny referent

Kopciuch Agnieszka – sekretarz szkoły

Górniak Agnieszka – samodzielny referent

 

Pracownicy obsługi

Gastoł Anna

Janas Maria

Podgórski Adam

Stępska Urszula