Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Drążek

Wicedyrektor szkoły

mgr Ilona Okarmus

mgr Maria Romek

 

Grono pedagogiczne

Religia

ks. mgr Marcin Maciążka

ks. mgr Sławomir Półtorak

Język polski

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Ewa Kędziora

mgr Ilona Okarmus

mgr Jolanta Kijak

mgr Agnieszka Szczerba

Język angielski

mgr Joanna Bielawska

mgr Agnieszka Kapusta

mgr Joanna Stadnik

mgr Kinga Adamczyk

mgr Magdalena Chalińska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kinga Adamczyk

Historia i społeczeństwo

mgr Marek Balon

mgr Konrad Rzepecki

Język niemiecki

mgr Alicja Trzaska

mgr Magdalena Kaszycka-Rynia

Język włoski

mgr Małgorzata Szarańska

Historia

mgr Konrad Rzepecki

mgr Marek Balon

Matematyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Teresa Słowińska

mgr Maria Gałuszka

mgr Zuzanna Wsołek

mgr Marek Klimczyk

Geografia

mgr Teresa Włodarczyk

Fizyka

mgr Jerzy Wątor

mgr Tomasz Turek

mgr Marek Klimczyk

Chemia

mgr Bogumiła Obrączka

mgr Tomasz Turek

Informatyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Tomasz Turek

Biologia

mgr Renata Drożniowska

Przyroda

mgr Jerzy Wątor

mgr Tomasz Turek

mgr Renata Drożniowska

Plastyka

mgr Katarzyna Opach

Wychowanie fizyczne

mgr Karolina Kluza

mgr Jakub Krasny

lic. Rafał Więckowski

Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe

mgr Edyta Januchta

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kapusta

Muzyka

mgr Jakub Grzywa

Zajęcia techniczne

mgr Joanna Bielawska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Romek

mgr Anna Król

mgr Renata Milc

mgr Aneta Rataj

mgr Aleksandra Kot

mgr Katarzyna Opach

Biblioteka

mgr inż. Elżbieta Mordarska

Pedagog

mgr Ilona Okarmus

mgr Jakub Grzywa

dr Anna Gibek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Bogusława Brożek

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Małgorzata Czopek

Logopeda

mgr Małgorzata Czopek

Psycholog

mgr Monika Wędzicha

Świetlica

lic. Katarzyna Kwatyra

mgr Katarzyna Opach

mgr Ewa Malinowska

mgr Anna Król

mgr Monika Bunach

mgr Aleksandra Kot

mgr Anna Bobrowska

mgr Teresa Paciorek

mgr Małgorzata Sosnowska

mgr Anna Sulejman

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Drążek

lic. Rafał Więckowski

 

Pracownicy administracji

mgr Michalik Joanna – starsza księgowa

Jadwiga Woźniczka – samodzielny referent

Kopciuch Agnieszka – sekretarz szkoły

Górniak Agnieszka – samodzielny referent

mgr Sabina Bałos – sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Gastoł Anna

Janas Maria

Grzegorz Tylec

Stępska Urszula

Agata Konieczny

Małgorzata Myśliwiec

Marzena Przebinda

Danuta Węglarz

Danuta Zapart