4 września 2023 r (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24 w ZKS

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (rozpoczęcie w budynku szkoły przy ul. Ks. Troski):

8:00 – Klasy I – IV

9:00 – MSZA ŚWIĘTA

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (rozpoczęcie w budynku szkoły przy ul. Węgierskiej):

9:15- klasa I a- sala 1;  klasa I b- sala 2

9:00 – klasy II a, III a

9:00 – klasy IV- VIII 

10:00 – MSZA ŚWIĘTA

9:45 – klasa II b, III b  – zbiórka pod szkołąspotkanie z Wychowawcą po Mszy Świętej.

UCZNIOWIE KSP- OTRZYMAJĄ PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA (proszę zabrać plecaki)

W tym dniu obowiązuje strój szkolny galowy (zgodnie z zapisami statutowymi). 

Dyżur na świetlicy od 7:00- 17:00