Biblioteka szkolna Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli o składanie tytułów książek, które Waszym zdaniem powinny znaleźć  się w naszej szkolnej bibliotece (KSP).

Propozycje książkowe można zgłaszać w bibliotece szkolnej lub przesłać wiadomość  przez dziennik elektroniczny (Mordarska Elżbieta) do końca października 2023r.