Dzięki uprzejmości mamusi Kacperka, w ramach Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego i podjętych do realizacji działań w celu zapoznania uczniów z wybranymi zawodami oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec pracy oraz pobudzania, rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, dzieci z klasy 2a udały się 4 grudnia do Restauracji „Stek” na zajęcia edukacyjne połączone z wypiekiem świątecznych pierników. Podczas spotkania drugoklasiści zapoznali się z pracą wykonywaną przez ludzi tworzących restaurację, poznali zasady właściwego i kulturalnego zachowania się podczas oczekiwania na zamówiony posiłek oraz w trakcie jego spożywania. Niespodzianką dla dzieci był poczęstunek przygotowany przez właścicieli restauracji – smaczne hamburgery, frytki i sok.
Bardzo dziękujemy Państwu Adamczykom za zorganizowanie atrakcyjnego spotkania.