SK Caritas przy ZKS działa do 2008 roku i nieprzerwanie jego opiekunem jest p.Elżbieta Drążek. W 2011 roku za zgodą Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości z Kalkuty, po rocznym staraniu,  Patronką naszego SK Caritas została Matka Teresa z Kalkuty. SK Caritas w 2010 roku zdobyło  nagrodę główną w konkursie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

W roku wolontariatu Jan Paweł II mówił:

„Co takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu- swemu bliźniemu. Jest to bez mała „prawo istnienia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości która przewyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które podejmuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby.  Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”