Dokumenty związane z rekrutacją do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty związane z naborem do klas IV – VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Wypełnione dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zks@zks.nq.pl