Dokumenty związane z rekrutacją do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Dokumenty związane z naborem do klas IV – VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Wypełnione dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zks@zks.nq.pl