Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Drążek

Wicedyrektor

mgr inż. Barbara Kuś-Kobylarczyk

 

Grono pedagogiczne

Religia

ks. mgr Rafał Grzesiak

ks. mgr Krzysztof Jakubiak

s. mgr Bogusława Stanisz

Język polski

mgr Marzena Grodniewicz

mgr Ewa Kędziora

mgr Jolanta Kijak

mgr Agnieszka Szczerba

lic. Gabriela Płonka

Język angielski

lic. Adrianna Moskała

mgr Agnieszka Kapusta

mgr Joanna Stadnik

mgr Kinga Adamczyk

mgr Weronika Bończak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kinga Adamczyk

Historia i teraźniejszość

mgr Konrad Rzepecki

Język niemiecki

mgr Barbara Wątroba

mgr Magdalena Kaszycka-Rynia

Język włoski

mgr Małgorzata Szarańska

Historia

mgr Anna Żądło

mgr Konrad Rzepecki

mgr Marek Balon

Matematyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Teresa Słowińska

mgr Kinga Kowalska – Michalik

mgr Weronika Styrylska

Geografia

mgr Agnieszka Wolska

mgr Jakub Grzywa

Fizyka

mgr Tomasz Turek

Chemia

mgr Bogumiła Obrączka

mgr Gabriela Klimeczko

Informatyka

mgr Bernadetta Stec

mgr Kinga Kowalska – Michalik

mgr Tomasz Turek

Biologia

mgr Justyna Pażucha

mgr Gabriela Klimeczko

Przyroda

mgr Jakub Grzywa

Plastyka

mgr Ewa Kalinowska – Wysocka

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kalinowska – Kielar

mgr Karolina Kluza

mgr Jakub Krasny

lic. Rafał Więckowski

Podstawy przedsiębiorczości,  Doradztwo zawodowe, Biznes i zarządzanie

mgr Edyta Januchta

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kapusta

Muzyka

mgr Paweł Żmuda

Technika

mgr Marta Olchawa

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Romek

lic. Elżbieta Czechowicz

mgr Katarzyna Opach

mgr Renata Milc

mgr Anna Król

mgr Marta Olchawa

 

Biblioteka

mgr inż. Elżbieta Mordarska

mgr Anna Gonciarz

Pedagog

mgr Ilona Okarmus

mgr Jakub Grzywa

dr Anna Gibek

Pedagog specjalny

mgr Ilona Okarmus

mgr Aneta Rataj

mgr Anna Żądło

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Aneta Rataj

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Małgorzata Czopek

Logopeda

mgr Katarzyna Opach

Psycholog

mgr Monika Bożek

Świetlica

mgr Alicja Baran

mgr Gabriela Klimeczko

mgr Ewa Kalinowska-Wysocka

mgra Anna Żądło

lic. Małgorzata Hyla

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Drążek

lic. Rafał Więckowski

 

Pracownicy administracji

mgr Michalik Joanna – główna księgowa

Jadwiga Woźniczka – samodzielny referent

Kopciuch Agnieszka – sekretarz szkoły

Górniak Agnieszka – specjalista ds. kadr i płac

mgr Karolina Rządzik – sekretarz szkoły

 

Pracownicy obsługi

Gastoł Anna

Janas Maria

Grzegorz Tylec

Małgorzata Myśliwiec

Marzena Przebinda

Danuta Węglarz

Danuta Zapart

Anna Komorowska

Renata Gibek

Agnieszka Nowakowska