W dniu 19 października 2019 roku odbyło się ślubowanie uczniów nowoutworzonych klas KSP. Do ślubowania przystąpili uczniowie z klas: IVa, Vb, VIa i VIIb. Po uroczystej Mszy Świętej, uczniowie wraz z rodzicami obejrzeli część artystyczną poświęconą Patronowi Szkoły Świętemu Janowi Pawłowi II oraz wzięli udział w okolicznościowym poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Uczniowie ślubowali  zachowanie godnej postawy chrześcijańskiej, uczniowskiej i społecznej.

« 2 z 2 »