Celem naszych szkól jest przygotowanie uczniów do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata.Wspieramy wszechstronny rozwój naszych wychowanków uwzględniając ich indywidualne predyspozycje i zainteresowania.

Wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę, kształtujemy umiejętność wartościowania i podejmowania decyzji.

Chcemy pomóc młodemu pokoleniu w odnajdywaniu celu i sensu własnego istnienia by nasi absolwenci żyli w poszanowaniu godności osoby ludzkiej, w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny.