Między kwietniem i majem odbywał się w naszej szkole podstawowej oraz Liceum konkurs z języka niemieckiego dotyczący cytatów biblijnych zamieszczanych na kamieniach czy innych rekwizytach. Twórczość uczniów prezentuje się zdjęciach. Łącznie w konkursie brało udział 22 uczniów z KSP oraz w osobnej kategorii  9 uczniów KLO. Wszystkim uczniom/uczennicom zostały rozdane cenne nagrody główne, wyróżnienia oraz nawet nagrody pocieszenia. Dziękujemy sponsorom nagród: Instytutowi Austriackiemu z Warszawy, Ambasady Szwajcarii, Konsulatowi RFN z Krakowa, wydawnictwom PWN, Nowa era, Preston Publishing, Macmillan.

Konkurs z języka niemieckiego