Katolickie Szkoły  im. Jana Pawła II w Skawinie

W okresie komunizmu, kiedy katechizacja odbywała się poza szkołą, został wzniesiony budynek, w którym miały odbywać się lekcje religii. Zmiany historyczne spowodowały, że katechizacja została wprowadzona jako jeden z przedmiotów do szkół i pozostał niezagospodarowany obiekt. Dzięki staraniom ówczesnego Proboszcza ks. Leona Barana, uzyskano stosowne zgody władz oświatowych, a dekretem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego uznano powstałe szkoły za katolickie. 1 września 1995 r. powstał Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II. Pięć lat póżniej odbył się pierwszy nabór do Katolickiego Gimnazjum. Od 1 września 2017 r. istnieje Katolicka Szkoła Podstawowa, która od września 2019 roku funkcjonuje w nowym budynku.

Staramy się podejmować wielorakie działania o charakterze formacyjno-wychowawczym.

Realizowane są autorskie projekty o charakterze wychowawczym:

  • 2015/16 – „Polska zawsze wierna” – na 1050-lecie Chrztu Polski;
  • 2016/17 – „Pod płaszczem Niepokalanej” – na 100-lecie objawień w Fatimie;
  • 2017/18 – „Polska moja odpowiedzialność” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości;
  • 2018/19 – „Zdobyć cały świat dla Niepokalanej” – w 125 rocznicę urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe;
  • 2019/20 – „Totus Tuus” – cały Twój – w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły;
  • 2020/21 – „2 plus 1” – w 100. rocznicę zawierzenia Polski Sercu Pana Jezusa;
  • 2021/22 – „Kurs na wieczność”.

Od wielu lat młodzież ma możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie. Jesteśmy organizatorami następujących imprez środowiskowych: Sacrosong (gminny przegląd piosenki religijnej), Skawiński Orszak Trzech Króli (integrujący społeczność miasta), Szkoła Rodziców i Wychowawców (otwarte szkolenia o charakterze wychowawczym), Piknik z koncertem o charakterze ewangelizacyjnym.

Chlubą naszej szkoły są: Koło Teatralne (spektakle: „Miriam”, „Poznańska Piątka”) oraz schola. Po zajęciach lub w czasie dłuższych przerw uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej bazy komputerowej w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej; do dyspozycji uczniów są: sklepik, świetlica, punkt z wodą pitną.

Naszej aktywności towarzyszy troska o życie duchowe przez udział w szkolnej Eucharystii, rekolekcjach i pielgrzymkach. Staramy się realizować, jako wychowujący, myśl naszego świętego Patrona: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…”

 

 

Dyrektor Katolickich Szkół im Jana Pawła II w Skawinie
Elżbieta Drążek