W piątek 13 kwietnia uczniowie Zespołu Katolickich Szkół pod opieką nauczyciela historii wzięli udział w uroczystości poświęconej 78 rocznicy dokonania zbrodni katyńskiej. Uroczystość miała miejsce pod Krzyżem Katyńskim na skawińskim Cmentarzu Parafialnym. Centralnym punktem obchodów było upamiętnienie ośmiu mieszkańców Skawiny, którzy zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu, Charkowie oraz innych miejscach ZSRR w 1940 r. Uczniowie naszej szkoły zapalili symboliczne znicze, wysłuchali krótkich biografii oraz zmówili modlitwę w Ich pamięci. Ponadto Joanna Celej zaśpiewała piosenkę „Ostatni list” zaś Konrad Węglarz wyrecytował wiersz „Katyń” autorstwa Jacka Kaczmarskiego. Uroczystość poprowadził Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie Czesław Gąsiorowski zaś wśród zaproszonych gości znajdowali się krewni pomordowanych, którzy przybliżyli historię ich życia.