VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana 18-20 grudnia 2020 r. on-line.
1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego.
2.Celem Konkursu jest:
– podnoszenie poziomu edukacji artystycznej i wykonawstwa estradowego
– wymiana doświadczeń pedagogicznych
– inspiracja do tworzenia wspólnych projektów i działań artystycznych
– integracja środowisk.