WYNIKI XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „ ŚWIETLIK”

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” to wydarzenie, w którym chętnie biorą udział uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 52 uczniów z I-VI. Wielu z nich udało się zdobyć nagrodę lub wyróżnienie. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im.  JANA PAWŁA II w SKAWINIE NAGRODY Gabriela…

Więcej ...

W rytmie matematyki

15 kwietnia odbył się finał Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych dla szkół ponadpodstawowych. Uczeń KLO Michał Janek otrzymał nagrodę I stopnia, czyli najwyższą z możliwych nagród przyznawaną w powyższym konkursie. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu pracy popularyzującej matematykę. Mogła ona łączyć różne dziedziny nauki. Natomiast w drugim etapie (finale) autor miał za zadanie wygłosić krótki…

Więcej ...

Konkurs fonetyczny Świat bajek dla KLO

Nasi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12.02.2021 r. brali udział w wewnątrzszkolnym konkursie fonetycznym „Świat bajek” – czytanie po niemiecku. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Laureaci spośród 20 uczestników konkursu: miejsce Magdalena Klinowska miejsce Monika Klus miejsce Marta Maciaszczyk                    4 .miejsce Michał Janek miejsce…

Więcej ...

Konkurs fonetyczny Świat bajek dla KSP

Nasi uczniowie Katolickiej Szkoły Podsatwowej w lutym 2021 r. brali udział w wewnątrzszkolnym konkursie fonetycznym „Świat bajek” – czytanie po niemiecku. Wzięło w nim udział 10 uczniów.  Konkurs odbywał się online w kategoriach wiekowcyh klasy 5-6 oraz 7-8 na platformie MS Teams. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali oceny cząstkowe z przedmiotu oraz nagrody.…

Więcej ...

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Trzcina”

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana 18-20 grudnia 2020 r. on-line. 1.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego. 2.Celem Konkursu jest: – podnoszenie poziomu edukacji artystycznej i wykonawstwa estradowego – wymiana doświadczeń pedagogicznych – inspiracja do tworzenia wspólnych projektów i działań artystycznych – integracja środowisk.

Więcej ...