15 kwietnia odbył się finał Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych dla szkół ponadpodstawowych. Uczeń KLO Michał Janek otrzymał nagrodę I stopnia, czyli najwyższą z możliwych nagród przyznawaną w powyższym konkursie. Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu pracy popularyzującej matematykę. Mogła ona łączyć różne dziedziny nauki. Natomiast w drugim etapie (finale) autor miał za zadanie wygłosić krótki wykład będący niejako jej streszczeniem. Michał napisał pracę zatytułowaną „W rytmie matematyki – matematyczne struktury w muzyce”, która obrazowała związki Królowej Nauk z muzyką. Jurorzy konkursu docenili charyzmę Michała jak i fakt, że w obu dziedzinach, o których opowiadał, doskonale się orientował, gdyż oprócz zamiłowania matematyką, jest również pianistą. Opiekunem dydaktycznym podczas udziału ucznia w konkursie była pani Maria Gałuszka.