Wyniki klasyfikacji w KLO

Najlepszy Absolwent – Julia Korzeniowska 5,94 IIIL2

Najwyższa średnia w klasach I-III – Anna Damska 5,92 IIIS

Wyniki klasyfikacji w KSP

Najlepszy Absolwent – Karolina Wink 5,83 VIIIA

Najwyższa średnia w klasach IV – VII – Aleksandra Apostoł 5,92 VA