Nasi uczniowie Katolickiej Szkoły Podsatwowej w lutym 2021 r. brali udział w wewnątrzszkolnym konkursie fonetycznym „Świat bajek” – czytanie po niemiecku. Wzięło w nim udział 10 uczniów.  Konkurs odbywał się online w kategoriach wiekowcyh klasy 5-6 oraz 7-8 na platformie MS Teams.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali oceny cząstkowe z przedmiotu oraz nagrody. Głównymi Sponsorami nagród były Wydawnictwa Nowa Era oraz PWN, z których podręczników uczą się uczniowie KSP, natomiast niektóre gadżety mogliśmy też przekazać od innych Sponsorów z liceum, takich jak: Ambasada Szwajcarii, Instytut Austriacki z Warszawy, Wydawnictwo Macmillan. Nagrody zostały już w większości odebrane – w reżimie sanitarnym.

Uczniowie zdobyli następujące miejsca:

Klasy 5-6:

  1. Agata Grodniewicz
  2. Julia Łata
  3. Szymon Kutela, Emil Piotrowski
  4. Amelia Nowak

Klasy 7-8:

  1. Alicja Czopek, Jan Gorgosz
  2. Joanna Operacz
  3. Antoni Magiera, Jan Celej

Celem konkursu było:

  • zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekt nauki języka, jakim jest wymowa, fonetyka
  • wzięcie pod uwagę odpowiedniej intonacji w wypowiedzi
  • umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka niemieckiego oraz na podstawie udostępnionych materiałów

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela ze wskazaniem linków bajek po niemiecku  https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index oraz ich możliwości usłyszenia na YouTube, ponadto bazą były zagadnienia fonetyczne wyjaśnione na zajęciach szkolnych.