Nasi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w dniu 12.02.2021 r. brali udział w wewnątrzszkolnym konkursie fonetycznym „Świat bajek” – czytanie po niemiecku. Wzięło w nim udział 20 uczniów.

Laureaci spośród 20 uczestników konkursu:

 1. miejsce Magdalena Klinowska
 2. miejsce Monika Klus
 3. miejsce Marta Maciaszczyk

                   4 .miejsce Michał Janek

 1. miejsce wspólnie Karolina Kurpyta oraz Magdalena Grodniewicz
 2. miejsce Julia Korzeniowska

Wszyscy uczniowie otrzymali oceny cząstkowe z przedmiotu oraz nagrody główne lub pocieszenia. Nagrody zostały już odebrane – w reżimie sanitarnym.

Szczególnie serdeczne podziękowania składamy Sponsorom, którzy bardzo nas hojnie obdarowali, trzeba przyznać, że uczniowie liceum byli pod wrażeniem nagród, podziękowania składamy:

 1. Instytutowi Austriackiemu z Warszawy
 2. Ambasadzie Szwajcarii
 3. Instytutowi Goethego z Krakowa
 4. Konsulatowi Generalnemu RFN  z Krakowa
 5. Wydawnictwu Macmillan – Huber
 6. Wydawnictwu Preston Publishing
 7. Wydawnictwu WSiP
 8. Szkole Języka Norweskiego

Celem konkursu było:

 • zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekt nauki języka, jakim jest wymowa, fonetyka
 • zmotywowanie uczniów do odpowiedniego czytania całych fraz
 • wzięcie pod uwagę odpowiedniej intonacji w wypowiedzi
 • rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim
 • zachęcanie uczniów do samodoskonalenia
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji
 • umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka niemieckiego oraz na podstawie udostępnionych materiałów

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela ze wskazaniem linków bajek po niemiecku  https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/index oraz ich możliwości usłyszenia na YouTube, ponadto bazą były zagadnienia fonetyczne wyjaśnione na zajęciach szkolnych.